Ønsker forbud mot fyring i gamle ovner

20.12.2014 10:11

Norsk Varme ber myndighetene vurdere forbud mot å brenne i gamle ovner dersom ikke flere bytter til rentbrennende ildsteder, slik at svevestøvet reduseres. Oslo gir fra årsskiftet inntil 6 000,- kroner for gamle ovner som byttes ut. Tyskland innfører nå gradvis forbud mot fyring i gamle ovner.

www.avisa-valdres.no/nyheter/article7732675.ece