– Må unngå at ansatte blir syke

23.12.2014 23:21

Kari Plener, enhetsleder på Furumoen sykehjem, sier at hun må ta hensyn til sine ansatte når blomster settes bort.

www.fremover.no/__M__unng__at_ansatte_blir_syke-5-17-9918.html