90 millionar kroner til nye mottakarar av tippemiddel

23.12.2014 23:24

Frå og med 2014 har fleire organisasjonar enn før kunne søke om pengar frå Norsk Tipping sitt overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Kirkens Bymisjon, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hørselshemmedes Landsforbund, Norske Kvinners sanitetsforening, Den norske turistforening og Norges Astma og Allergiforbund er av organisasjonane som no får auka inntekter.

www.regjeringen.no/nb/aktuelt/90-millioner-kroner-til-nye-mottakarar-av-tippemiddel/id2356951/?regj_oss=10