allergi * Derfor får du allergier i voksen alder

27.11.2014 08:06

Det går nemlig helt fint an å utvikle allergier i voksen alder. Dessverre!

www.kk.no/livsstil/derfor-f%C3%A5r-du-allergier-i-voksen-alder-30400