Allergi i Praksis 1 - 2015

19.03.2015 23:27

For tidlig fødte får nedsatt lungefunksjon som voksne. Det viser resultater fra en nyere norsk studie omtalt i siste utgave av Allergi i Praksis.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Allergi-i-Praksis-1---2015/