Allergi og matintoleranse

04.07.2015 11:05

Det finnes få sikre tall på omfanget av allergier og matintoleranse i Norge.

Anslagsvis anses 5 prosent av befolkningen å ha én eller flere former for allergi eller annen overfølsomhet for mat.

www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Allergi-og-matintoleranse-8080410.html