Astma * Renholdsarbeid øker risiko for astma og kols

15.10.2014 07:28

Flere studier viser at renholdsarbeid øker risiko for astma, både blant profesjonelle renholdere og andre yrkesgrupper som er involvert i renholdsarbeid. Det er også vist sammenheng mellom utvikling av kols og renholdsarbeid.

www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=248864