AstmaAllergi 1 2015

16.02.2015 16:46

Årets første AstmaAllergi har lokal luftforurensning på dagsorden. Nå skal et EU-prosjekt få byboere til selv å engasjere seg for å få bedre luft – både ute og inne.

www.naaf.no/no/naafs-blader/AstmaAllergi-bladet/AstmaAllergi-1-2015/