Babyer som ligger på skinnfell får sjeldnere astma

09.09.2014 17:40

Å la babyen sove på dyrepels den første tiden, kan redusere risikoen for at nurket får astma.

www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/Babyer-som-ligger-pa-skinnfell-far-sjeldnere-astma-7697509.html