Baxt AS tilbakekaller Bjørken Doble Sjokoflarn

13.05.2015 22:49

Baxt AS tilbakekaller Bjørken Doble Sjokoflarn merket med EAN 7037421061412, da denne produksjonen inneholder egg som ikke er merket på emballasjen. Produksjonen som inneholder egg har hvitt lokk og holdbarhetsdato 04.11.2015.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Baxt-AS-tilbakekaller-Bjorken-Doble-Sjokoflarn-/