Bidra til Prosjekt Geilomo og hjelp barna som trenger det!

18.06.2015 20:27

Gi 100 kroner via SMS: Send Geilomo til 2490 * Ønsker du å gi et annet beløp, sett inn på kontonummer: 1503 42 38399.

 

25 % av barna i Norge utvikler astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer. Astma er den hyppigste årsaken til akutte sykehusinnleggelser for barn under 14 år. Barna trenger hjelp til sykdomsmestring i hverdagen.