Bivirkninger av hjelpestoff

01.06.2015 18:37

Legemidler inneholder hjelpestoffer som på ulike måter bidrar til riktig bruk og virkning. Ideelt sett skal hjelpestoffer ikke ha egen virkning og heller ikke bivirkninger. Mengdene som tilsettes er vanligvis små og hjelpestoffer i medisin er ofte godkjent også for bruk i matvarer eller de forekommer naturlig i mat (1). Det er derfor svært sjelden at personer reagerer på hjelpestoffer i legemidler. Her omtales noen meldinger fra 2014 der hjelpestoff likevel er mistenkt som årsak til ulike bivirkninger.

www.relis.no/Bivirkninger/Nytt_om_bivirkninger/2015/Bivirkninger_av_hjelpestoff