Bli med og ta kverken på burota!

08.06.2015 21:01

Kommunen slutter seg til Aksjon burot 2015. Aksjonen er initiert av Astma- og allergiforbundet.

www.laagendalsposten.no/kongsberg/bli-med-og-ta-kverken-pa-burota/s/5-64-49759