Dårlig inneklima * Skolebarn mistrives i dårlig inneklima

25.09.2014 20:24

Hver femte elev på skolene i Norden mener at inneklimaet er veldig dårlig, og hver tredje elev mener ikke at de lærer tilstrekkelig, fordi inneklimaet er for dårlig, viser en undersøkelse utarbeidet av Center for Undervisningsmiljø.


www.byggfakta.no/skolebarn-mistrives-i-darlig-inneklima-79529/nyhet.html