Denne lastebilen kan gi byene mye bedre luft - men står ubrukt

09.02.2016 21:09

Kunne fjernet nesten alt problemet med svevestøv.

www.side3.no/motor/denne-lastebilen-kan-gi-byene-mye-bedre-luft---men-star-ubrukt/3423189001.html