Derfor bestemmer kvinner temperaturen inne

13.03.2016 21:14

En av grunnene kan være at kvinnene sjeldnere er ansvarlig for strømregningen.

abito.no/derfor-bestemmer-kvinner-temperaturen-inne/