Dette er en viktig grunn til den dårlige luften

06.01.2016 18:25

For vedfyring er en betydelig kilde til luftforurensing. Mer enn 50 prosent av svevestøv/partikkelutslipp (PM10) er beregnet å komme fra vedfyring.

 

www.ba.no/forurensning/byradet/arstad/dette-er-en-viktig-grunn-til-den-darlige-luften/s/5-8-245862