Du kan plage folk uten å være klar over det

28.10.2015 19:10

SKIEN: 1 av 5 plages av andres parfymebruk. Astma- og Allergiforbundet arrangerer parfymefri uke.

www.ta.no/du-kan-plage-folk-uten-a-vare-klar-over-det/s/5-50-140585