Du mister 500.000 støvpartiklar kvart minutt

30.05.2015 09:41

Ein stor del av støvet i huset ditt er deg. Slik blir støvet til.

www.nrk.no/viten/oyeblikket_-stov-1.12380363