Du mister 500 000 støvpartiklar kvart minutt

06.10.2015 20:29

Ein stor del av støvet i huset ditt er deg. Slik blir støvet til.

forskning.no/2015/09/du-mister-500000-stovpartiklar-kvart-minutt