En seier at luftkvalitetskrisen tas på alvor

01.02.2015 19:40

Tirsdag ble det kjent et flertall på Stortinget ønsker å endre veitrafikkloven slik at det blir lettere for kommunene å innføre tiltak som kan begrense den helseskadelige luftforurensningen i mange norske byer og tettsteder.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/En-seier-for-luftkvalitetskrisen/