- Fortsatt dårlig inneklima ved skoler

17.09.2014 07:56

- Frykt for store kostnader gjør at mange kommuner blir handlingslammet når det kommer til å bedre inneklima ved skolene.

www.p4.no/story.aspx?id=574730