Forventar ein global kols- og astmaepidemi

07.12.2014 07:24

Talet på dei som har astma og kols berre aukar og aukar, utan at forskarane veit kvifor. – Kols kjem til å bli den tredje viktigaste dødsårsaka, seier ein av landets fremste kols-forskarar.

www.nrk.no/hordaland/forventar-ein-global-kols--og-astmaepidemi-1.12084031