Høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

25.10.2014 23:05

Fagsjef inneklima – HMS og miljørettet helsevern, Kai Gustavsen, appellerte til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens medlemmer om viktigheten av å satse på inneklima i skolen ved å fremme forslag om et femårig kompetansehevingsprogram.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Horing-i-Kirke--utdannings--og-forskningskomiteen/