- Har dere putekrig blir det fort unødvendig støv

22.07.2015 18:26

Måten vi lever på påvirker støvmengden i hjemmene våre.

www.klikk.no/bolig/rengjoring/article1602831.ece