Helsevennlig samarbeid

27.05.2015 18:21

NAAF arbeider systematisk med inneklima. Fokus på å vektlegge inneklima og å bygge tørt med minimalt med støv kan bidra til fornøyde beboere. Nå samarbeider vi med Veidekke om å utvikle boliger med best mulig inneklima som gir minimale helsebelastninger.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Helsevennlig-samarbeid/