Hva er riktig luftfuktighet i bolig?

21.03.2015 13:51

- Vi må sørge for at det er så tørt inne at muggsopp ikke kan vokse. Blir det høyere luftfukt enn 75 prosent RH kan muggsopp begynne å vokse.

www.badogbolig.no/hva-er-riktig-luftfuktighet-i-bolig-84785/nyhet.html