Inviterer til Årsmøte Mandag 06.03.2023 kl. 18.30

01.02.2023 22:24

Sted: Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6,0952 Oslo

  1. Valg av møtefunksjonærer
  2. Årsberetning
  3. Revidert årsregnskap
  4. Fastsettelse styrehonorar
  5. Innkomne forslag
  6. Handlingsplan
  7. Budsjett
  8. Valg

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende ved undertegnede senest 28. februar.

 

Fint om du kan sette av kvelden.

Her informerer vi også om aktiviteter som blir i år og mulighet for å melde seg på familiehelg i Dyreparken.

Alle årsmøte dokumenter legges på www.gaaf.no / www.naaf-gs.no (senest 28.02.2023).

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styre i NAAF, Groruddalen Storlag

(sign)

 

e-post: info@gaaf.no