«Jeg er født røykfri»

28.05.2015 22:35

Barn skal ikke utsettes for passiv røyking.

www.laagendalsposten.no/_Jeg_er_f_dt_r_ykfri_-5-64-46263.html