Kaffe og siga­ret­ter var en gang populær behand­ling for astma

04.10.2015 23:24

Medi­sinske frem­skritt:

BEDRE BEHANDLING: Nå har behandlingen blitt så god at man nesten glemmer at astma er en alvorlig kronisk lungesykdom, og at denne sykdommen rammer stadig flere, sier Bo Gleditsch i Norges Astma- og Allergiforbund

www.abcnyheter.no/livet/helse/2015/10/04/194874297/kaffe-og-sigaretter-var-en-gang-populaer-behandling-astma