Klart for innføring av lavutslippssoner

13.02.2015 07:33

Torsdag 5. februar ble det klart at et flertall i Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å opprette lavutslippssoner.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Klart-for-innforing-av-lavutslippssoner/