Luftforurensning i Oslo:

09.02.2015 22:22

Kommunen sier små barn og asmatikere bør holde seg unna

I rushtiden tirsdag 10. februar er det ventet svært høy luftforurensning i deler av Oslo. Astmatikere og små barn bør unngå de mest forurensede områdene.

www.osloby.no/nyheter/article7894242.ece