Lunge- og luftveissykdommer og fysisk aktivitet

26.06.2014 07:50

Fysisk aktivitet er en viktig del av astmapasientens hverdag. Vi har snakket med en av de fremste ekspertene på dette temaet, professor Kai-Håkon Carlsen.

https://nhi.no/forside/lunge-og-luftveissykdommer-og-fysisk-aktivitet-45174.html