Matintoleranse knyttes til mange plager

01.06.2014 09:49

Mener du at du ikke tåler melk, brød eller frukt? Egen oppfatning av å ha matintoleranse ser ut til å henge tett sammen med diagnosene irritabel tarm, fibromyalgi og utmattelse.

https://www.forskning.no/artikler/2012/mai/322694