Mener dette kan «redde» dieselmotoren

24.10.2015 19:34

Eksosrensemiddelet sprøytes inn i en katalysator, og så «fordunster» NOx-en.

www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-miljoe/mener-dette-kan-redde-dieselmotoren/a/23548208/