Nå kommer kjernejournalen

02.03.2015 23:06

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som samler viktige helseopplysninger i én kilde og du kan selv bidra for å gjøre kjernejournalen best mulig.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Na-kommer-kjernejournalen-/