Nå kan du melde fra om bivirkninger

27.05.2015 18:20

En av ti får bivirkninger fra kosmetikk eller kroppspleieprodukter, men få melder fra om skadene. Nå lanserer Folkehelseinstituttet og Mattilsynet et nytt meldesystem som skal gjøre det lettere for forbrukerne å gi beskjed.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Na-kan-du-melde-fra-om-bivirkninger/