NAAFs Malingskriterier 2014

31.10.2014 16:43

Gjennom produktmerkeordningen gir Astma- og Allergiforbundet veiledning i valg av helsevennlige malingstyper. NAAFs malingskriterier er nå revidert og oppdatert for å gi våre målgrupper større trygghet ved valg av maling.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/NAAFs-Malingskriterier-2014/