Nesten 3 av 4 vet ikke at de har kols

27.06.2015 12:11

Rita Andersen (53) trodde pusteproblemene var astma.

www.kk.no/allers/nesten-3-av-4-vet-ikke-de-har-kols-33952