Nøtte­al­lergi og fly­rei­ser: – Per­so­na­let ble redde da de hørte at jeg har nøtte­al­lergi - men gjelder jo mange

06.10.2015 20:31

Nøtteallergiker fikk ikke reise med Norwegian – personalet visste ikke hvordan de skulle bruke «motgiften» de hadde om bord. Flysekskapet beklager, men understreker at det er passasjerens ansvar å ha medisin.

www.abcnyheter.no/reise/2015/10/06/194876650/personalet-ble-redde-da-de-horte-jeg-har-notteallergi-men-gjelder-jo-mange