Oslo ber om dieselforbud, lavutslippssoner og flere miljøfartsgrenser

04.10.2015 23:21

- Jeg tar dette på alvor og er klar til å gå radikalt til verks, sier Oslos miljøbyråd Guri Melby (V). Hun mener staten har opptrådt som bremsekloss.

www.osloby.no/Oslo-ber-om-dieselforbud_-lavutslippssoner-og-flere-miljofartsgrenser-8188713.html