Pollensesongen like kraftig som i fjor

21.04.2015 07:15

Rundt ein million allergiske nordmenn vil vere plaga i tida framover. Allereie tysdag ligg det an til moderat spreiing av bjørkepollen.

www.firdatidend.no/feeds/pollensesongen-like-kraftig-som-i-fjor/