Pollenvarslingen sikres

09.10.2014 07:57

Forslag i statsbudsjettet for 2015 om 3,75 mill i øremerkede midler. Det kan bidra til å sikre og utvikle pollenvarsling og forsterke rådgivningstjenester fra NAAF.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Pollenvarslingen-er-reddet/