– Produsentane bør fjerna MI frå produkta

04.06.2015 20:45

Ved Haukeland universitetssjukehus ser ein no stadig fleire tilfelle av kontaktallergi. Astma- og allergiforbundet meiner det allergiframkallande stoffet MI må vekk frå produkta.

www.nrk.no/hordaland/_-produsentane-bor-fjerna-mi-fra-produkta-1.12393767