Puten bør vaskes tre til fire ganger i året

08.05.2014 16:48

Ved mange nok grader dør både bakterier og midd.

https://www.klikk.no/helse/helseguiden/article901027.ece