Røykelover har klar effekt på barns helse

29.03.2014 13:55

Forbudet mot røyking på offentlig sted, som stadig flere land innfører, har bidratt til å redusere antallet for tidlig fødte barn med 10 prosent, viser ny forskning.

https://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Roykelover-har-klar-effekt-pa-barns-helse-7518547.html#.UzbCbGjKzIU