Rådgiving av eksempasienter i apotek

22.06.2015 21:07

BUDSKAP

  • Mykgjørende midler er en viktig del av all eksembehandling.
  • Topikale kortikosteroider bør vanligvis smøres en gang daglig.
  • Behandlingstiden med topikale kortikosteroider bør begrenses, men enkelte pasienter med hyppige residiv kan ha nytte av vedlikeholdsbehandling en til to ganger per uke.
  • www.relis.no/Publikasjoner/2015/Radgiving_av_eksempasienter_i_apotek