Så (u)farlige er sommerens plageånder

16.06.2016 21:39

Ta dine forholdsregler og følg enkle råd. Så kan du stort sett nyte den norske sommeren godt side om side med insektene, manetene og plantene som er plagsomme.

www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Sa-ufarlige-er-sommerens-plageander-3945489.html