Skal brukeren ta regningen?

13.11.2016 10:30

I forslaget til Sykehus Innlandet (SI), omstilling på kort sikt, foreslås Granheim lungesykehus nedlagt. Intensjonene er å spare penger. Tilbudet om rehabiliteringen og habilitering som i dag gis på Granheim, skal sorteres innunder somatisk divisjon på de andre sykehusene i distriktet.

www.gd.no/debatt/leserinnlegg/sykehuset-innlandet/skal-brukeren-ta-regningen/o/5-18-369874?key=2016-11-13T09:27:08.000Z/retriever/7fc33341cfd652e3ef851cfd9ccaae470fa8f037