Stadig flere får astma

07.05.2017 10:31

Ifølge Folkehelseinstituttet finnes ingen landsdekkende undersøkelser i Norge som viser hvor mange personer som har astma og allergi. Men generelt øker astmaforekomsten i befolkningen og antallet tilfeller ser ut til å ha økt de siste 20–30 årene.

 

sykepleien.no/2017/04/stadig-flere-far-astma